JUL-346 Ang malaswang amo ay pumunta sa bahay ng empleyado para gumawa ng kasamaan

  •  1
  •  2
Bình luận  naglo-load 


Naiinis si Marina sa amo ng asawang si Ikeda. Si Ikeda ang kanyang amo noong si Marina ay isang dispatsang office lady. Si Marina ay pinaboran ni Ikeda mula noon, iniiwasan ang kanyang mga imbitasyon sa sekswal na panliligalig at pamimilit. Kahit na huminto sa trabaho at nagpakasal sa asawa, nasaksihan pa rin niya ang malupit na pakikitungo ng asawa, at araw-araw pa ring nagrereklamo kay Ikeda si Marina, na naubos na ang pasensya. Nagalit tuloy si Ikeda at itinulak pababa si Marina dahil sa kakulitan nito. Nilabanan niya si Marina, ngunit marahas siyang nag-climax sa isang matindi at matinding SEX na hindi pa niya nararanasan.